Banner Image

Vergunning aanvraag door MACE voor een mestverwerkinginstallatie in Landhorst.


Minerale Afzet Coöperatie Elsendorp (MACE) heeft vandaag een vergunning aanvraag bij de Gemeente Sint Anthonis ingediend voor een mestverwerkinginstallatie. Zij wil die gaan bouwen op het perceel aan De Quayweg 8 te Landhorst.
 
MACE vraagt de gemeente mee te werken aan een bestemmingsplan wijziging en een WABO vergunning voor het verwerken van 500.000 ton drijfmest van hun leden. De leden willen hiermee voldoen aan de in de meststoffenwet opgelegde eis van mestverwerking en export.
 
De verwerking zal bestaan uit het scheiden van dikke en waterige massa. De vloeistof zal verder gezuiverd worden zodat het terug kan naar het oppervlakte water. De dikke massa wordt middels geforceerde compostering verder gedroogd en afgezet als meststof in het buitenland. Dit gehele proces inclusief laden en lossen vindt indoor plaats. Er is nadrukkelijk niet gekozen voor vergisting.
 
MACE zal op woensdag 16 April in café Buitenlust Pionierstraat 1 5445AC te Landhorst een informatie avond organiseren voor omwonende en geïnteresseerden. Deze info begint om 20.00 uur .


Persbericht
Elsendorp, 9 april 2014